Home
About Covenant
Previous Issues
Letters to the Editor
Contact Us
Donate

Français
Español
Italiano
Русский
עברית

 

 

קובננט ('ברית' בעברית) הינו כתב עת יהודי גלובלי, העושה שימוש במהירות וביכולת ההימצאות בכל מקום של האינטרנט לקשור יחד יהודים בעלי המאמרים המשכנעים ביותר של התקופה. לקובננט יש קרוב ל-7,000 מנויים ברחבי העולם .

עם השקת כתב העת קובננט אנו מצפים ליצור חילופי דעות והשקפות נמרצים הנוגעים לסוגיות הלוחצות הניצבות בפני העולם היהודי כיום. גורם מרכזי בחילופין הללו יהיה מאמרים שיתפרסמו במספר שפות. לפיכך, אנו ממתינים להצעות בעברית של מאמריך, אשר יכולות כבר להישלח לכתובת הבאה:
covenant@idc.ac.il.

aa

בית הכנסת, התותח וקנקן הבירה של אליעזר פלאוט ז"ל
מאת קרלוס פלאוט
קרלוס פלאוט נולד וגדל בעיירה גודנסברג אשר בגרמניה בתקופת עלייתו של היטלר והמפלגה הנאציונאל-סוציאליסטית לשלטון. כמשפחות יהודיות רבות בתקופה זו, נאלצת אף משפחתו של פלאוט לעזוב את חייהם וביתם ולמצוא מקלט מחוץ לגרמניה. חמישים שנה אחרי מתעמת פלאוט עם עברו ועברה של משפחתו דרך מציאתו של קנקן בירה נשכח. שחזורו של בית הכנסת הישן בעיר הולדתו על ידי מורה גרמני מחבר את קצוות ההיסטוריה ומחזיר את פלאוט למקום מוצאו ולשורשיו

aa

אנטי ציונות בבריטניה אז ועכשיו
מאת רורי מילר
על אף השנים הרבות המפרידות ביניהן והשוני הרב בתחומי התרבות, הפוליטיקה והסביבה הטכנולוגית בהן פעלו, מבט מעמיק על העובדות מלמד שהאנטי-ציוניות הבריטית והגופים האנטי-ציוניים בבריטניה של היום חולקים מאפיינים רבים עם קודמיהם, אשר התנגדו בצורה פעילה לשאיפות הציוניות שרווחו בשנות הקמתה של מדינת ישראל ב 1948. מאמר זה תוחם את נקודות הדמיון בין תופעות חברתיות אלו, בייחוד את הטיעונים הזהים שבהם השתמשו אנטי-ציוניים בריטים אז והיום במטרה להכפיש ולבטל את הציונות. לאור זאת בוחן המאמר באיזה אופן מסייעת תופעה חברתית זו בהבנת מניעיהם של פעילים אנטי-ציוניים היום.

aa

שתי השנאות הגדולות ביותר
מאת ברי רובין
שני העמים השנואים בצורה הנרחבת ביותר בעולם כיום הם האמריקאים והיהודים, או במושגים לאומיים, ארצות הברית וישראל. מעבר לזאת, ניכר כי שנאות אף קשורות בקשר הדוק האחת לשנייה. במאמר זה תוצג באופן היסטורי דרכן השלובה של האנטישמיות והאנטי-אמריקניזציה, דרכים השלובות זו בזו בשל מאפיינים דומים ואף יוצג ניתוח אשר יציע הסבר לחוזקן ועוצמתן של תופעות אלו על אף לקחי העבר.


 Covenant - Global Jewish Magazine
Interdisciplinary Center (IDC) Herzliya - P.O. Box 167, Herzliya, 46150, Israel
Email: covenant@idc.ac.il - Phone: + 972-9-960-2736 - Fax: + 972-9-952-7236
© 2007 All rights reserved